Finansowanie środków trwałych do firmy

Marzec 28, 2017

Czym jest leasing

Z pewnością każdy przedsiębiorca, który interesuje się tematem finansowania środków trwałych do swojej firmy czytał gdzieś coś o leasingowaniu. W tym artykule postaramy się uporządkować tę wiedzę i przybliżyć temat finansowania na mocy umowy o leasing. Zacznijmy od tego, czym on w ogóle jest. To umowa zawierana pomiędzy firmą leasingową (finansującym, leasingodawcą), a klientem prowadzącym działalność gospodarczą (korzystającym, leasingobiorcą). W umowie znajduje się także zbywca, czyli osoba, od której firma leasingowa nabyła pożądany przez leasingobiorcę środek trwały. Na mocy tejże umowy, korzystający decyduje się na przekazanie w użytkowanie tegoż środka trwałego klientowi leasingowemu. Ten z kolei w zamian zobowiązuje się do dokonywania okresowych spłat leasingowych i przestrzegania wszelkich wymagań i zakazów, które unormowane zostały w umowie leasingowej oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Każdy korzystający ma do wyboru albo leasing operacyjny, albo finansowy. Różnice pomiędzy nimi są znaczące i teraz je przedstawimy.

Rodzaje leasingu

Ten wybór ma duże znaczenie dla przedsiębiorcy. Jeśli wybierze leasing finansowy to musi liczyć się z tym, że w trakcie umowy będzie on zobowiązany do spłaty całej wartości leasingu. Z kolei dzięki temu po jej zakończeniu bez dodatkowych opłat, automatycznie, stanie się jedynym pełnoprawnym właścicielem leasingowanego dotychczas środka trwałego. W koszty prowadzenia leasingdziałalności gospodarczej będzie wpisywał odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne opłaty odsetkowe. Bardzo ważną rzeczą jest podatek VAT. W przypadku nabycia środka trwałego opodatkowanego 23 procentowym podatkiem, będziemy musieli zapłacić całą kwotę podatku od razu po podpisaniu umowy. Ilość VAT-u do zapłacenia zależy od opodatkowania środka trwałego. W leasingu operacyjnym zawsze będziemy musieli zapłacić 23 procentowy VAT, gdyż jest traktowany jako usługa. Podatek będzie jednak rozbity i będziemy go płacić od każdej raty leasingowej, a nie cały od razu. Unikniemy w ten sposób dużego jednorazowego obciążenia finansów firmy. W leasingu operacyjnym musimy spłacić minimum 40 procent wartości i zapłacić ew. wykup, jeśli chcemy zostać właścicielem po zakończonej umowie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 + nineteen =