Wyposażanie nowego magazynu
Magazynowanie / Marzec 29, 2017

Logistyka i wyposażenie Jeśli chodzi o wyposażanie nowego magazynu to nie jest to sprawa łatwa. Trzeba posiadać bowiem odpowiednią wiedzę logistyczną, która poparta jest odpowiednim doświadczeniem. Oprócz tego trzeba bardzo dobrze znać maszyny i urządzenia, które wykorzystuje się w magazynie. Jeśli jednak planuje się automatykę procesów magazynowych, to także w tych systemach informatycznych trzeba się odpowiednio orientować. Zacznijmy od regałów magazynowych. Do zdecydowanie najbardziej popularnych regałów magazynowych zalicza się regały półkowe oraz regały paletowe. Te pierwsze najlepiej sprawują się przy składowaniu pojedynczych towarów o różnych rozmiarach i wagach. Paletowe z kolei najlepiej sprawdzą się przy towarach spaletyzowanych. Do najbardziej wydajnego i optymalnego działania magazynu konieczne jest odpowiednie ich rozmieszczenie i pozostawienie kanałów przepływowych tak szerokich, aby oferowały dobry transport towarów w obie strony. Segment dodatków magazynowych Mówiąc o tych regałach magazynowych nie można nie wspomnieć o szalenie mocno rozbudowanym segmencie dodatków i modyfikacji, którymi cechują się właśnie regały półkowe i regały paletowe. Jeśli chodzi o te pierwsze, to do najbardziej popularnych z pewnością zalicza się segmentację półek oraz ich profilowanie. Segmentacja doskonale nadaje się, gdy regały mają służyć w bibliotekach lub archiwach, do czego swoją drogą idealnie się nadają. Profilowanie idealnie sprawdza się np. podczas składowania opon lub całych kół…

Finansowanie środków trwałych do firmy
Leasingowanie / Marzec 28, 2017

Czym jest leasing Z pewnością każdy przedsiębiorca, który interesuje się tematem finansowania środków trwałych do swojej firmy czytał gdzieś coś o leasingowaniu. W tym artykule postaramy się uporządkować tę wiedzę i przybliżyć temat finansowania na mocy umowy o leasing. Zacznijmy od tego, czym on w ogóle jest. To umowa zawierana pomiędzy firmą leasingową (finansującym, leasingodawcą), a klientem prowadzącym działalność gospodarczą (korzystającym, leasingobiorcą). W umowie znajduje się także zbywca, czyli osoba, od której firma leasingowa nabyła pożądany przez leasingobiorcę środek trwały. Na mocy tejże umowy, korzystający decyduje się na przekazanie w użytkowanie tegoż środka trwałego klientowi leasingowemu. Ten z kolei w zamian zobowiązuje się do dokonywania okresowych spłat leasingowych i przestrzegania wszelkich wymagań i zakazów, które unormowane zostały w umowie leasingowej oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Każdy korzystający ma do wyboru albo leasing operacyjny, albo finansowy. Różnice pomiędzy nimi są znaczące i teraz je przedstawimy. Rodzaje leasingu Ten wybór ma duże znaczenie dla przedsiębiorcy. Jeśli wybierze leasing finansowy to musi liczyć się z tym, że w trakcie umowy będzie on zobowiązany do spłaty całej wartości leasingu. Z kolei dzięki temu po jej zakończeniu bez dodatkowych opłat, automatycznie, stanie się jedynym pełnoprawnym właścicielem leasingowanego dotychczas środka trwałego. W koszty prowadzenia działalności…